Midea získala prvý Európsky certifikát ErP

Midea CAC (Midea komerčné klimatizácie) získala Prvý Európsky certifikát ErP pre HPWH (pozn. Európsky certifikát energetických produktov).

Spoločnosť Midea ako jedna z popredných komerčných výrobcov klimatizácií v oblasti HVAC – vykurovanie, ventilácia a klimatizácia, vždy podporovala rozvoj špičkových technológií a inováciu produktov. Cieľom spoločnosti je taktiež získanie akreditácie kvality produktov, výkon a bezpečnosť. Krátko po vydaní smernice oErP (energetických produktoch) pre HPWH (tepelné čerpadlá a ohrev vody), Research&Development tím (tím pre výskum a vývoj) a inžinieri spoločnosti Midea začali pracovať na svojich produktoch v súlade so smernicou. Midea CAC úspešne vyvinula jeden typ tepelného čerpadla a ohrievača vody v súlade so smernicou o ErP (energetických produktoch) v decembri tohto roka.

Nové HPWH- tepelné čerpadlo a ohrievač vody získalo certifikát CE ErP(pozn. certifikát predstavuje potvrdenie, že výrobok je v súlade s príslušnými základnými požiadavkami európskych technických predpisov o energetických výrobkoch) a taktiež certifikát TÜV SÜDErPMark vydaný v TÜV SÜD, ktorý je jeden z celosvetovo uznávaných testovacích akreditačných orgánov. Toto ocenenie predstavuje významný krok vpred vo vývoji vysoko účinných výrobkov spoločnosti Midea CAC, ktoré znižujú spotrebu energie tepelných čerpadiel a ohrievačov vody – HPWH a symbolizuje veľký úspech, ktorý Midea CAC dosiahla na svojej ceste k rozvoju ekologických a špičkových HPWH výrobkov.

Registračný formulár

"