Záručný a pozáručný servis

PRAVIDELNÝ SERVIS KLIMATIZÁCIÍ (PROFYLAXIA)

Pravidelná údržba a servis chladiacich, klimatizačných zariadení prispieva k bezporuchovej prevádzke, predĺžení životnosti a eliminácii neplánovaných porúch, šetrí spotreby energií a taktiež finančné prostriedky za neplánované havarijné opravy a prípadné škody.

SERVIS KLIMATIZÁCIE (PROFYLAXIA)

Servis (profylaxia) klimatizácie je potrebný a nevyhnutný servis pre bezproblémové fungovanie, hygienickú čistotu a dlhú životnosť klimatizácie. Pravidelnou údržbou klimatizácie predchádzate poruchám a zabezpečujete bezproblémový a hygienický chod klimatizačného zariadenia.

Čistenie klimatizácie zahŕňa:

 

Kontrola zariadenia zahŕňa:

 

Pri servise (profylaxii) technik nezasahuje do chladiacich okruhov, elektronickej a elektrickej časti klimatizačného zariadenia

 

CENA servisu (profylaxie) pre nástenné, podstropné a parapetné klimatizačné jednotky

Split (1x vnútorná a 1x vonkajšia jednotka do 5 kW) ......................... 50,- € bez DPH

Split (1x vnútorná a 1x vonkajšia jednotka do 7 kW) ......................... 60,- € bez DPH

Split (1x vnútorná a 1x vonkajšia jednotka nad 7 kW) ....................... 70,- € bez DPH

Multisplit (2x vnútorná a 1x vonkajšia jednotka do 5 kW) .................. 85,- € bez DPH

Multisplit (2x vnútorná a 1x vonkajšia jednotka do 7 kW)................... 95,- € bez DPH

Multisplit (2x vnútorná a 1x vonkajšia jednotka nad 7 kW) ................105,- € bez DPH

Multisplit (3x vnútorná a 1x vonkajšia jednotka do 5 kW) . ............... 120,- € bez DPH

Multisplit (3x vnútorná a 1x vonkajšia jednotka do 7 kW)...................130,- € bez DPH

Multisplit (3x vnútorná a 1x vonkajšia jednotka nad 7 kW) ................140,- € bez DPH

+ 1x vnútorná jednotka pri multisplite ................................................. 35,- € bez DPHCENA servisu (profylaxie) pre kazetové a kanálové klimatizačné jednotky

 

Kazeta (1x vnútorná a 1x vonkajšia jednotka) ....................................100,- € bez DPH

Multisplit kazeta (2x vnútorná a 1x vonkajšia jednotka) ..................... 180,- € bez DPH

Multisplit kazeta (3x vnútorná a 1x vonkajšia jednotka) ..................... 260,- € bez DPH

+ 1x vnútorná jednotka pri multisplite ................................................. 80,- € bez DPH

Kanálová jednotka ........................................................................  od 140,- € bez DPH

 

CENA servisu (profylaxie) pre tepelné čerpalo (ks) 80,- € bez DPH

 

PONUKA DOPLNKOVÉHO NIČENIA BAKTÉRIÍ IONIZÁTOROM  10,- € bez DPH

Hĺbkové čistenie + 30,- € k štandardnému servisu